Analiza veka trajanja aluminijuma

AluEco, u saradnji sa  VMRG (Udruženje proizvođača metalnih prozora i fasada) iION (Association of Industrial Surfacetreatment Netherlands), je sproveo studiju o ekološkim svojstvima elemenata aluminijumske fasade. Korišćena metoda se zasniva na analizi veka trajanja (LCA) koja izračunava uticaj aluminijuma na životnu sredinu tokom njegovog čitavog veka trajanja.

U ovoj studiji izvedena je analiza veka trajanja aluminijumskih profila za plastificirane i anodizirane površine. Kakav je ishod? Novi rezultati su tri puta bolji od prethodnih rezultata. Rezultat je ovako dobar zahvaljujući dugovečnosti i visokom stepenu reciklaže aluminijuma. Elementi aluminijumske fasade imaju vek trajanja od najmanje 75 godina i minimum 95% može da se povrati recikliranjem. To znači da je moguć ukupan vek trajanja od 1500 godina!

Izveštaj AluEco i VMRG je validiran i može da se koristi za određivanje, na primer,  BREAAM rejtinga. Od sada arhitekte, savetnici, itd., mogu da izračunaju tačna ekološka svojstva elemenata aluminijumske fasade (za plastificiranu i anodiziranu površinu).