Tipovi otvaranja

Funkcionalni i jednostavni tipovi otvaranja su veoma važan zahtev koji mora da se uzme u obzir prilikom projektovanja vaše zgrade. Reynaers sistemi prozora i vrata imaju brojne mogućnosti otvaranja čime se zadovoljava skoro svaka potreba. Rezultat je maksimalni nivo prilagođenosti korisniku.

ŠIROK ASORTIMAN

Način otvaranja prozora ili vrata mora da se uskladi sa pozicioniranjem elementa u zgradi i načinom na koji želite da ga koristite. To se često razlikuje za svaki tip zgrade i zavisi od zahteva krajnjeg korisnika. Uz veliki broj mogućnosti, Reynaers ispunjava svaki zahtev. 

tipovi otvaranja prozora

 
otvaranje prozora ka unutra
 • Okretni prozor ili otvaranje sa strane: Prozorski okvir može skroz da se otvori.
 • Okretni i nagibni prozor: u prvoj poziciji prozor može skroz da se otvori, a u drugoj može da bude u nagibnoj (ventilacionoj) poziciji.
 • Prozor na nagib pre otvaranja: prozor može da se iskipuje za potrebe ventilacije. u drugoj poziciji prozo rmože skroz da se otvori.
 • Dupli prozor: sastoji se od dva okna. Prvo okno može da ima opciju otvaranja sa strane, okretanja i nagiba ili mehanizam nagiba pre otvaranja. Otključavanjem sigurnosnih vijaka ili centralnog mehanizma zaključavanja, može da se otvori drugo okno sa strane.
 • Nagibni prozor: ovaj element je opremljen ili ručkom ili oprugom. Pomoću ručke ili opruge, prozorsko okno može da se pomeri u nagibnu poziciju.
OTVARANJE PORZORA KA SPOLJA
 • Okretni prozor: okno prozora može da se otvori ka spolja. To može da se uradi ručno ili pomoću osovine ili lančanim pogonom.
 • Prozor sa fiksnim gornjim delom: prozorsko okno može da se otvori ka spolja. Otvoreno okno mora da se fiksira graničnikom za otvaranje.
 • Prozor sa fiksnim gornjim delom i otvaranjem ka spolja: prozorsko okno se otvara ka spolja pod ograničenim uglovima otvaranja.
KLIZNI PROZORI
 • Sistem za klizno otvaranje može da se napravi sa jednom ili više šina;
 1. Jednošinski sistem kombinuje pokretni deo sa fiksnim zastakljenim elementom. Zastakljeni element je pričvršćen direktno za spoljni ram profila, što daje minimalistički izgled. Jednošinski klizni element takođe može da nestane u zidu, u zavisnosti od toga šta izaberete.
 2. Dvošinski sistem ima 2 zastakljena ventilaciona otvora koji izgledaju identično, što za rezultat ima estetska klizna vrata.
 3. Sistem sa 3 i 4 šine ima dodatne šine u spoljašnjem ramu čime se omogućava ugradnja dodatnih ventilacionih otvora. Ovo rešenje je veoma interesantno za povećan broj otvora u kliznom elementu.
PROZORI NA SKLAPANJE
 • Prozorski okviri na sklapanje mogu da se otvore određenim redosledom sklapanja. Sistem prozora na sklapanje ima vrhunski otvoreni prostor. U ovom sistemu zastakljeni elementi se sklapaju u ili van zida pomoću šina.

 

TIPOVI OTVARANJA VRATA

 
VRATA SA OTVARANJEM KA UNUTRA I KA SPOLJA
 • Pojedinačna vrata: otvaranje ka unutra ili ka spolja
 • Dupla vrata: dupla vrata se sastoje od delova sa specifičnim redosledom otvaranja. Vrata imaju ručku a okvir vrata ima sigunosne vijke i centralnu bravu.
 • Okretna vrata: vrata se okreću oko centralne ose čime se omogućava otvaranje i ka unutra i ka spolja.
KLIZNA VRATA
 • Klizna vrata: vrata mogu da se klizno otvore pomoću jedne ili više šina
 1. Jednošinski sistem kombinuje pokretni deo sa fiksnim zastakljenim elementom. Zastakljeni element je pričvršćen direktno za spoljni ram profila, što daje minimalistički izgled. Jednošinski klizni element takođe može da nestane u zidu, u zavisnosti od toga koji sistem izaberete.
 2. Dvošinski sistem ima 2 zastakljena ventilaciona otvora koji izgledaju identično, što za rezultat ima estetska klizna vrata.
 3. Sistem sa 3 i 4 šine ima dodatne šine u spoljašnjem ramu čime se omogućava ugradnja dodatnih ventilacionih otvora. Ovo rešenje je veoma interesantno za povećan broj otvora u kliznom elementu.
 • Klizna vrata sa podizanjem: okno se podiže nekoliko milimetara pre nego što vrata kliznu. Ova vrata se lakše otvaraju.
 • Termofront: ova vrata mogu da se otvore na kip za provetravanje. Takođe, mogu klizno potpuno da se otvore.
​VRATA NA SKLAPANJE
 • Vrata na sklapanje se sastoje ulaznih vrata u kombinaciji sa vratima na sklapanje. Ova vrata mogu da se otvore sklapanjem određenim redosledom.
 1. A Sistem vrata na sklapanje kreira ultimativni otvoreni prostor. U ovom sistemu, zastakljeni elementi se savijaju ka unuta i ka spolja pomoću šine.