Sloboda oblika i stilova

Kada je u pitanju sloboda dizajna, aluminijum je pravi izbor. Stilovi, oblici, dimenzije, tipovi otvaranja, boje, pomoćna oprema... Možete sve sami da odlučite. To vam omogućava da izrazite svoju sopstvenu ličnost u stilu gradnje prema vašem projektu.

Stilske varijante
Reynaers sistemi prozora i prozora i vrata imaju šest varijanti stila koje možete da birate. Ti stilovi imaju veze sa vašim ličnim ukusom i stilom vaše zgrade: moderna i oštrih linija ili klasičnog oblika. U zavisnosti od vaših želja, uvek postoji profil koji ispunjava vaše želje.

Dimenzije
Aluminijumski prozori i vrata se izrađuju u skoro svakoj dimenziji. Moguće je izvesti velike raspone ili elemente do čak 3 metra visine. Zajedno sa svojim arhitektom možete sami da napravite virtualni dizajn prozora i vrata. Reynaers fabrikator vas podržava davanjem podataka o minimalnim i maksimalnim dimenzijama.