CP 155 (-LS)

Opcije dizajna za minimalistički arhitektonski izgled.

 • CP 155-LS Motorized
 • CP 155-LS Multirail
 • CP 155-LS Glass corner
 • CP 155-LS Opening corner
 • CP 155-LS Zero threshold
 • CP 155-LS Pocket solution
 • CP 155-LS Bi-part

CP 155-LS Motorized

Pristupačnost i udobnost poboljšani automatskim otvaranjem.

CP 155-LS Multirail

Integriše dodatnu šinu sa spoljne strane okvira i omogućava dodatne otvore za ventilaciju.

CP 155-LS Glass corner

Optimalna propusnost dnevnog svetla i minimalna vizuelna ometanja.

CP 155-LS Opening corner

Odsustvo ugaonog profila omogućava kliznim elementima sa obe strane ugla da se otvore bez prepreka.

CP 155-LS Zero threshold

Pragovi su potpuno poravnati sa podom, dozvoljavaju pristup bez ikakvih ometanja.

CP 155-LS Pocket solution

Ventilacija klizi u integrisani džep u zidu, na taj način stvara otvoren prozor bez vidljivih elemenata.

CP 155-LS Bi-part

Klizni element se zatvara na sredini

Vrste otvaranja i postavljanje.

Preuzimanja

Rešenja koja unapređuju nivo kvaliteta i udobnosti.

Potražite detaljne specifikacije, dokumentaciju i preuzimanja za sve dostupne varijante proizvoda na stranicama sa tehničkim uputstvima za proizvod.

 • CP 155
 • CP 155-AP
 • CP 155-LS/AP
 • CP 155(-LS)
 • CP 155-LS Minergie
 • CP 155(-LS) Slim Chicane

CP 155-AP

Pogledajte detalje

CP 155-LS/AP

Pogledajte detalje

CP 155(-LS)

Pogledajte detalje

CP 155-LS Minergie

Pogledajte detalje

CP 155(-LS) Slim Chicane

Pogledajte detalje

Pretražite i uporedite. Koristite izbornik proizvoda i nađite rešenje koje je u skladu sa zahtevima vašeg projekta.

Uporedite proizvode