Jednostavna upotreba

Danas su mnoge zgrade projektovane tako da budu što više providne. Za vlasnika kuće, to znači osećaj za otvorenost u kojoj se sredina doma spaja sa spoljašnim okruženjem.

 

Pristupačnost
U većini javnih zgrada, to ide čak i dalje. Pristupačnost prozora i vrata ima važnu ulogu ovde. Reynaers ima u ponudi nekoliko različitih sistema sa niskim ili ravnim pragom. To znači da je prelaz iznutra ka spolja potpuno ravan, čime se omogućava manje pokretnim osobama pristup zgradi bez napora. Povrh toga, Reynaers  klizni sistemi mogu da budu opremljeni praktičnim električnim sistemom za rad, kojim se upravlja daljinskim putem ili pomoću senzora.