Korporativna društvena odgovornost

Korporativna društvena odgovornost

Kompanija Reynaers se obavezala da kod svake poslovne odluke uzme u obzir energiju, bezbednost, mobilnost/transport, upotrebu materijala i posvećenost ljudima i zato je definisala konkretne aktivnosti povezane sa ovim temama.

Sledeće teme smo izabrali kao relevantne oblasti za akciju u okviru kojih kao kompanija možemo da damo značajan doprinos. Kako se ovih pet tema može povezati sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija, možemo biti sigurni da smo se usmerili na najurgentnije izazove našeg vremena.