Vrednosti

Vrednosti

 

POŠTOVANJE

Težimo ka korporativnoj kulturi koja se zasniva na poštovanju za i između zaposlenih, klijenata, dobavljača, našeg društva i sveta u kojem živimo. To podrazumeva otvorenost za nove ideje i aktivnu inspiraciju za raznolikost. To takođe znači da je očuvanje prirodnih resursa i smanjivanje našeg uticaja na životnu sredinu prioritet u čitavom lancu nabavke i u našim svakodnevnim životima.

LOJALNOST

Dugoročna saradnja sa našim partnerima u dostizanju zajedničkih ciljeva jeste temelj našeg uspeha sada i u budućnosti. Težimo da doprinesemo prosperitetu svih naših zainteresovanih strana i da negujemo  talente svih naših zaposlenih kako bi osigurali njihovu stalnu posvećenost našoj kompaniji. Porodični akcionari u kompaniji nas motivišu i vode u našoj težnji da izgradimo održivu budućnost narednim generacijama.

VISOK KVALITET

Zalažemo se za visok kvalitet i težimo ka besprekornoj evidenciji sledljivosti kako bismo zaštitili interese naših klijenata i ispunili njihova očekivanja. Naši zaposleni su ponosni što su najbolji u svojim oblastima i što učestvuju u postizanju vrhunskih rezultata.

INOVACIJE

Naši zaposleni su inovatini, kreativni i hrabri u preuzimanju rizika. Inovativno ponašanje je podržano unutrašnjom i spoljašnjom interakcijom, pri čemu se kreira vrednost za klijente putem rešenja koja zadovoljavaju sadašnje i buduće potrebe. Primenjujemo najviše standarde kvaliteta i integrišemo najnovije tehnologije kako bismo zadovoljili te potrebe.