Klauzula o odgovornosti

Pravne informacije

Ovaj vebsajt je vlasništvo kompanije Reynaers Aluminium NV (u daljem tekstu “Reynaers” ili “Reynaers Aluminium”), belgijskog društva sa ograničenom odgovornošću, sa sedištem na adresi 2570 Duffel (Belgija), Oude Liersebaan 266, koje je registrovano u registru preduzeća sa matičnim brojem 0437.278.077 i PDV brojem BE- 437.278.077. Reynaers Aluminium ovde nastupa u svoje ime i u ime svojih zavisnih društava. Odgovorno lice za ovaj vebsajt je gđa. Els Fonteyne, menadžer grupe za komunikaciju.

Klauzula o odgovornosti

Ovaj vebsajt i informacije koje sadrži služe samo da informišu korisnike o kompaniji Reynaers Aluminium i proizvodima/uslugama koje nudi. Ovaj vebsajt je isključivo informativnog karaktera i Reynaers Aluminium se ne može smatrati odgovornim u slučaju bilo kakve štete koja nastane kao posledica korišćenja informacija sa ovog sajta.

Reynaers Aluminium nastoji da materijal koji se nalazi na ovom sajtu, u vreme kada je kreiran i poslednji put ažuriran bude tačan i u skladu sa svim propisima o autorskim pravima. U slučaju kršenja bilo kakvih autorskih prava, odgovornost kompanije Reynaers Aluminium će biti ograničena na zamenu delova kojima se krše autorska prava delovima koji ne predstavljaju kršenje istih, bez ikakve odgovornosti za eventualno nastalu štetu.

Reynaers Aluminium ne daje garancije i ne preuzima odgovornost za tačnost ili potpunost ovog vebsajta i njegovog sadržaja. Reynaers Aluminium zadržava pravo na izmene koje može da vrši u bilo kom trenutku kada smatra da je to potrebno, bez obaveze obaveštavanja o tome i bez ikakve odgovornosti za Reynaers Aluminium.

Kao uslugu korisnicima ovog sajta, Reynaers Aluminium navodi i eksterne linkove. Prilikom navođenja eksternih linkova Reynaers Aluminium ne prihvata odgovornost, niti na bilo koji način potvrđuje sadržaj ili stanje sajtova na koje linkovi vode.

Korišćenjem ovog sajta, prihvatate uslove i odredbe ove Klauzule o odgovornosti.

Privatnost

Reynaers Aluminium Vašu privatnost shvata ozbiljno i stoga preduzima odgovarajuće mere za zaštitu Vaše privatnosti u skladu sa evropskom uredbom o zaštiti ličnosti u vezi sa obrađivanjem ličnih podataka (poznata i kao Opšta uredba o zaštiti podataka).

Ceo tekst politike privatnosti možete pročitati na www.reynaers.com

Kolačići

Između ostalog kolačići nam omogućavaju da personalizujemo vebsajt prema Vama i da Vam obezbedimo informacije koje najviše odgovaraju Vašim potrebama i željama. Informacije koje automatski prikupljamo su informcije povezane sa Vašom upotrebom vebsajta.

Za više informacija o korišćenju kolačića posetite www.reynaers.com

Autorska prava- Žigovi

Ovaj vebsajt i njegov sadržaj su u potpunom vlasništvu kompanije Reynaers Aluminium odnosno njenog davaoca licence. Svi nazivi proizvoda, nazivi brenda/trgovački nazivi su žigovi, registrovani žigovi ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Iz tog razloga, ovaj vebsajt i svi njegovi delovi, bez ikakvog izuzetka, tačnije svi radovi, slike, zvuci i info grafički elementi koji su zaštićeni autorskim pravima (intelektualna svojina) kao što su tekstovi, fotografije, zvuci, crteži i logoi, se ni na koji način ne smeju distribuirati, koristiti niti inkorporirati bez prethodnog, izričitog pisanog odobrenja kompanije Reynaers Aluminium odnosno drugih zainteresovanih strana za reprodukciju, distribuciju, modifikaciju odnosno javno otkrivanje.

Za više informacija o upotrebi grafike, zvuka ili grafičkog materijala kao što su fotografije, tekstovi, crteži, logotipi, zvuci, pišite na adresu elektronske pošte: copyrights@reynaers.com