Инжењеринг у алуминијумској индустрији

Индустријско инжењерство је грана инжењеринга, која се бави побољшањем процеса индустријске производње. Изгледа једноставно, али је неопходно у свакој индустрији на коју помислите. Смислите неки посао, у њему ради квалитетан инжењер.

Свака компанија треба да има инжењера, јер они раде на томе да компаније буду боље.

Ако сте икада радили негде без инжењера, вероватно сте већ схватили важност његовог учешћа у послу. Инжењери могу радити у производњи, технологији, хардверу, малопродаји па и здравственој заштити.

Инжењери у производњи настоје смањити трошкове саме производње, побољшати њену ефикасност, побољшати квалитет услуга и производа, осигурати да радници остану безбедни и здрави у току рада и обезбедити заштититу животне средине, а све у складу са државним прописима.

Инжењер у фабрици ће на пример поједноставити монтажну линију, а истовремено је учинити безбеднијом. Било који процес инжењер може учинити бољим, те тако унапредити сваки сектор.

Инжењерство елиминише губљење времена, новца, енергије, материјала и многе друге трошкове.

У алуминијумској индустрији ради се са скупим и осетљивим материјалом, уз изузетно мале дозвољене толеранције, а истовремено велике захтеве које финални производ мора да задовољи по питању свог изгледа, функционалности и безбедности. На крајњи резултат утичу људски фактор, број и квалитет машина и алата, оптимизација процеса, статистичка контрола, планирање, распоред машина и бројни други фактори које мора узети у обзир инжењер укључен у производњу.

Зато инжењер у алуминијумској индустрији мора да сагледа све кључне факторе и види ширу слику целог процеса, а то може само ако је добро едукован и у току са променама на тржишту и у индустрији. Његов фокус је на побољшању процеса и имплементацији стратегија које смањују трошкове, повећавају уштеде и смањују време проведено на одређеном послу.

Он решава многе проблеме који се неминовно појављују у процесу.

Одређује оптималну локацију машина у производној фабрици, успоставља систем за управљање залихама у складишту, планира и надгледа одржавање машина и алата.

Инжењер је неопходан за стварање компјутерски вођених производних система, њихову контролу, аутоматизацију и токове и размену информација између различитих система како би осигурали да се производња одвија без грешака.

Добар инжењер је неопходан сваком индустријском погону у алуминијумској индустрији, јер је он тај који ће препознати квалитет примењеног алуминијумског система и организовати оптимизовану производњу елемената, тако да се оствари њихов најбољи квалитет. Он прати иновације на тржишту и планира примену нових решења, а за то је неопходно да буде отворен за промене и спреман за решавање нових проблема. Без инжењера, као ни без примене најновије технологије тешко је замислити савремену конкурентну и самоодрживу производњу алуминијумских производа.

Ако се компанија осим производњом бави још и транспортом и уградњом елемената, више је него очигледно да без инжењера нема доброг планирања транспорта нити квалитетне уградње елемената на објекту, јер те области са собом носе још многе овде непоменуте изазове и проблеме на које треба адекватно одговорити.

Раденко Ковачевић

Инжењер техничке подршке