Istorija proizvoda

Istorija proizvoda

NAŠI PROIZVODI
vremenski pregled razvoja

1965

Classic sistem

1967

Počeo razvoj asortimana
profila sa toplotnom izolacijom
asortiman od 25 profla
za prozore i vrata

1980

Prva prodaja termoizolacionih profila:
Thermo System

1992

Rešenje za panele od teškog stakla:
CW 60
Star 60 sa konstrukcijskom adhezijom
na bazi CW 60

1994

Periferni sistem:
CINTRO

1995

Uvođenje Façade 50 sa fasadnim
delovima širokim 50mm
Fasada od zavesnog zida i krovnog sistema:
CW 50
Classic system postaje
Parallel System
Toplotno izovlovani klizni sistem:
TLS 110

1996

Lanisranje RB 10

1997

Klizni sistem:  TP 110

1998

Concept Sistem:
CS 59, CS 68, CS 77

1999

Povoljna cena, asortiman neizolovanih
profile range: CS 59-Pa

2000

Termalno poboljšan sistem
sa tri komore: CS 38-SL

2003

Fasadni sistem: CW 86
Sistem zimske bašte: CR 120
Neizolovani klizni sistem:
CP 45Pa

2004

Nova generacija kliznih sistema
visoke performanse:
CP 50 - CP 96 - CP 155
Brise soleil
BS 20 - BS 30 - BS 100

2005

Sistem visoke performanse sa najboljom
cenom/nivoom kvaliteta: Eco System

2007

Glass Patio: GP 51
Lansiranje CS 24-SL

2008

Klizna zaštita od sunca
BS 40
Prvi fotovoltaični integracioni sistem:
CW 60 Solar
Prvi samostalni HI sistem:
CS 86-HI

2009

Dalja implementacija fotovoltaične
integracije:
BS 30 Solar - BS 100 Solar -
RB 10 Solar - SR 40 Solar
OPTIMA: brzo sklapanje projektovano
za automatizaciju 
Proizvodi za negu
Slim line objedinjena fasada:
CW 65-EF
Visoko efikasan klizni sistem:
CP 130
Fokus na unutrašnji komfor:
Ventalis

2010

Novi korak ka životu na otvorenom:
CF 77
Prva kombinacija drveta i aluminijuma:
RW 100 and RW-105
Prozori i vrata za pasivne zgrade:
CS 104

2011

Poboljšana ugradnja sa
Reynaconnect

2012

Nova dimenzija priuštivog kvaliteta:
ES 45Pa

2013

Reynaers lansira svoj
asortiman ručki:
Purity
Hi-Finity: klizna vrata
ultimativnog dizajna i performanse
 HI+-nadograđene varijante,
poboljšane izolacione vrednosti
CS 77, CS 86-HI & ES 50
Kombinacija najboljeg od
drveta i aluminijuma:
Sensity 

2014

Razvoj novog sistema na sklpanje:
CF 68

 

Nova klizna vrata:
CP 68

 

2015

Sistem tankih vrata i prozora:
Slim Line 38

 

2016

Nova generacija aluminijumskih sistema :
MasterLine 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

New door system:
MasterLine 8
                  
New range of handles:
Touch handles
                  
New window system:
MasterLine 10
New sliding door system:
SlimPatio 68